Benim Site Başlıklarım  
  ANA SAYFA
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  ŞİİRLERİM
  ANILAR
  KİLİS'İN ÖZLÜ SÖZLERİ
  KİLİS YİMEKLERİ
  KISSADAN HİSSE
  İLETİŞİM
  ANKET
  FAYDALI LİNKLER
  KİLİS'Lİ LAKAPLARI
  KİLİS'Lİ SÜLELA İSİMLERİ
  KAYITLI ÜYELİK GİRİŞİ
  KİLİS KÜLTÜRÜ
  KİLİS FORUMLARI
  KİLİS'TE YAŞAMIŞ ÜNLÜ KİŞİLER
  İSTANBULDAKİ KİLİS'Lİ ESNAFLAR
  KİLİS'Lİ HAKETLERİ
  KİLİS HANEKLERİ
  KİLİS DÜĞÜN KÜLTÜRÜ
  KİLİS VE 7 ARALIK
  KİLİS SÜNNET KÜLTÜRÜ
  KİLİS BEDDUALARI
  KİLİS DUALARI
  KİLİS,Lİ ŞİİRLERİ
  ÇANAKKALEDEKİ KİLİS'Lİ ŞEHİTLER
  YAŞAR UZEL ŞİİRLERİ
  KİLİS'Lİ NEŞEL ANLAŞILIR
  BURASI KİLİS
  ÖNEMLİ LİNKLER

----- VATANA CAN BAYRAĞA KAN VERMEK ŞEREFTİR ÇANAKKALE GEÇİLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ HAYIRLI RAMAZANLAR

KİLİS'İN ÖZLÜ SÖZLERİ

Aba geymedikse de yakasını gördük

Aba vakti yaba,yaba vakti aba al

Abdal ata binerse bey oldum sanar;

Abdaldan paşa olmaz

Ac it fırın damını bekler

Acı aciri mihrican çalmaz

Acından karnı gurlar,başında nergis parlar

Aç ayı oynamaz,dolu çuval eyilmez

Aç koyma hırsız edersin,çok söyleme yüzsüz edersin

Aç olan taşın berkini yer

Açık sofra teklif istemez

Adını deliye koymuş,g....ü çalıya

Ağaç yaprağı ile gürler

Ağaçtan maşa,cingandan paşa olmaz

Ağır daşdan batman döğerler,hafif daştan g.. Silerler

Aha yılan,aha meses

Ahmağı söylek,şahitliğini bile eder

Ahrezin dilinden sahibi anlar

Ala kargada alacağım olsun,almazsam gözümü oysun

Aldık oğluma kızını,azrail görsün yüzünü

Alim kocadıkça koç olur,cahil kocadıkça heç olur

Allah bereket versin tilki'nin kuyusuna,

Alma avradın dulunu,s...... Parasını pulunu

Aman aman misafir,ekmek yoktur su vafir

An beni bir kozdan o da fış çıksın

Ana ile kız dövüşmüş,komşu essah sanmış

Aptezsize namaz dayanmaz

Arefe günü traşa ne,bayram günü aşa ne

Arık aranır ama ad aranmaz

Arsız adama söz neylesin,kokmuş ete buz neylesin

Arsızın yüzüne tükürmüşler,yağmur yağıyor sanmış

Astar bez olmaz,üvey öz olmaz

Astar olsun bez olsun,aman cülhe tez olsun

Aş daşarsa,çömçeye baha biçilmez

Aşı bişiren değil,yağını tavlayan avrat

Aşını pişir söyle,sözünü döşür söyle

At verirse meydan vermez,meydan verirse at vermez

Atın ürkeği,yiğidin korkağı

Atlar tepişirken,eşekler ayak altında kalır

Atlı konak sığmış,itli konak sığmamış

Avrat lazım kalçalı,oğlan doğursun aslan pençeli

Ayran bulamaz içmeye,attan gider s.çmaya

Ayrandan aşağı katık olmaz

Azzap der yılım yetti,demez ki ömrüm bitti

B.k yiyenin b.ku yenmez

B.kun adını badi seba koymuşlar

Babası koruk yer,oğlunun dişi kamaşır

Bahçalarda pirpirim peyvazı,bu da ottuz yılın ayvazı

Bakacak yüze s.çma,sı.acak yüze bakma

Baktın gördün kar bultu;dönüp eve getsene

Bekmez alacak fellahın boğazı culk culk eder

Ben ayıba körem,elinkini görem

Ben yedim allan arttırsın,sofrayı kuran kaldırsın

Berk kaçan atın b.ku seyrek düşer

Beş para verdik söylettik,on para verdik höstüremedik

Bey de ölür abdal da

Bir kebem var atarım,nerde olsa yatarım

Bir senden büyüğü,bir de senden küçüğü dinle

Biri yiye,biri baka kıyamet ondan kopa

Boşanıp giyişe varma,sevip oynaşına varma

Canı yanan eşşek,attan berk kaçar

Cehenneme giden mi,yevmiye kaça demiş

Cücüğü güzün sayarlar

Çarşı iti kapı beklemez

Çarşı uzun para yok,gezin döyyüs gezin

Çatal kazık yere batmaz

Çelem aşa girerse yağ oldum sanar

Çerçinin bağırdığına inanmaz.eşeğin anırdığına inanır

Çobanın gönlü olursa,tekeden teleme çalar

Çölün yazından,körün nazından sakın

Çürük mürük koz verdik,altın kimi kız aldık

Dağlara tolu yağdı,başımıza deli yağdı

Dah demeden giden at,söyletmeden yapan evlat

Damancının malına tolu değmez

Damda yakacak,başımıza kalkacak mı buldun

Değirme dudağı dudağa,gider kulaktan kulağa

Değirmende yükümüz yok ama;nöbet kavgasında başımız yarıldı

Değirmenden gelenden poğaç umarlar

Deli terzi kör köşker,iğne iplik bitmese günde bir kaftan diker

Deliden getme yola başına gelir bela

Densiz hasta olmasın,dennak aş ermesin

Deveden düşmüş ama hophopuyu elden bırakmaz

Dilim,bana geydirir kilim

Dini yok şeytan olsun,malı yok avam olsun

Dinsizin hakkından imansız gelir

Dirisi beş kuruş etmez,ölüsüne güç yetmez

Dirisine geydirmedik ki cübbe,ölüsüne yaptırak bir kubbe

Doğru minare var,onun da içi eğri

Dokuzunda ne ise doksanında da odur

Düğünde kız beğenenin çayırda öküz beğenenin aklını s......

Ecel geldi cihane baş ağrısı bahane

Ekmeği dizinde,hayası yüzünde

Ekmek hıdır'ın,su bedir'in yiyin için kudurun

El elin aynasıdır

El sumsuğunu yemiyen,kendi sumsuğunu muşta sanır

Elbeyli'de düğün çalınır,seyran onun sonunda

Eldeki gömlek eskimez

Eli ağır zanaat sahibinden,ayağı çabuk dilenci daha karlı

Elimize verdi bir sıkım küfte,gözümüzü çıkardı dürte dürte

Endeze işler,el ögünür

Ergene avrat boşamak kolay

Erindiğinden ermeniye dayı diyecek,erinene eşek derler

Erkek eşşeğin angırmayanı olmaz,harmansız yıl olmaz

Erken kalkanı hacda görmüşler

Et borca olur amma ciğer borca olmaz

Et diye kaptık,balcan bölkü çıktı

Et ekmek üstüne

Et yukarıda,ip aşağıda

Fısıltı ev yıkar

Gah koku alır sürtüşür,gah kıyyık alır dürtüşür

Gece işi kör işi

Gece uzun avrat yok,kazın döyyüs kazın

Gel demeden gelen avrat,dah demeden giden at

Gelini güveği beğenmeli!

Getir bana hıdrellezi,gösterim sana yazı

Gişi seni sağ sever,komşu seni var sever

Göle su gelinceye kadar,kurbağanın gözü berelenir

Gönül kondu bir b.ka,o da mis gibi koka

Görmemişin bir oğlu olmuş,tutmuş s.kini koparmış

Güzelden yar eksilmez,çirkinden çor eksilmez

Güzele köken yakışır,çirkine allar neylesin.

Güzele kökende yakışır,çirkine altın neylesin

Halep yolunda deve izi mi arasın

Halının tozu,kötünün sözü bitmez

Hamamcı açtı,keller ulaştı

Her deliye parmağını sokma,kiminde yılan olur kiminde çıyan

Horozu çok olan köyün,sabahı geç olur

Içersen şanımız,içmezsen malımız artar

Iki kaynar bir daşar,güzelin aşı tez bişer

Iki keçi neylesin şu dağın ayısına

Islamın tembeli derviş,gavurun tembeli keşiş olur

It kışı geçirir ama gel derisine sor

Ite vurmazlar sahibinin hatırı için

Iti öldürene sürüttürürler

Itin ahmağı,paklavıyadan pay umar

Itin duası kabul olsa gökten kemik yağar

Itin eşkıyası süyükte gezer

Itin ölümü gelirse,masata s.çarmış

Itin sahibi itten yavuz gerek

Itin şeriatı değnek

K.ncık yalanır,erkek dolanır

Kabaltıda dilenir,arasada sadaka verir

Kadın gerek bey doğura

Kapını berk basır,komşunu hırsız çıkarma

Karakış kış giderse zemheri ayaz

Karpız kabığından büyüyen eşek,su yolunda anırı anırı ölür

Karpız tiyeğinde gizlenir

Kaşıkdan topladık,çömçeden dağıttık

Katıra kimin oğlusun demişler,dayım at demiş

Katırın ardında gezme,çünkü babası eşektir

Kayanın suyu olmaz,ama güzelim bir huyu olur

Kayna kazanım yazacak,misafir oturur güzecek

Keçinin uyuzu pınarın başında su içer

Kel kız,emmisi kızının saçından övünür

Kel ölür sırma saçlı olur,kör ölür çiğdem gözlü olur

Keseden tiyek sökmüş,elden yiyen dökmüş

Kır atı donlu da bilirler,donsuz da

Kırkından sonra azanı,kırk top kendir zaptetmez

Kış çıkmadan maraz çıkmaz

Kış zengini hamal eder,fakiri rahvan eder

Kızım sana söylorum,gelinim sen anla

Kızın halhalını altından ederim bu yaz

Kimse ayranım eşki demez

Kocamış eşşekte yıllanmış akıl olur

Komşu komşunun eşeğini türkü söyleyerek araştırır

Köpek külahı neylesin,dingildedimi düşer

Kör gözden yaş,fakirden aş bekleme

Kötü bıçak el'e yavuz,kötü avrat dile yavuz

Köyden köye it ürümez

Kurdun adı çıkmış,tilkicik var baş keser

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: pobbldp( enqfilownnhc.com ), 21.12.2011, 11:15 (UTC):
sod2QA <a href="http://ibhotmzyralv.com/">ibhotmzyralv</a>

Yorumu gönderen: ruixhonchfw( gxyvoqstbskv.com ), 19.12.2011, 14:29 (UTC):
aQm75i <a href="http://tiswujweicvk.com/">tiswujweicvk</a>

Yorumu gönderen: Wanita( beckybeckywhitcroft.com ), 19.12.2011, 00:22 (UTC):
A wonderful job. Super helfpul information.

Yorumu gönderen: amina( servvan1982hotmail.com ), 01.04.2011, 13:25 (UTC):
yüreginize emegınıze saglık kilis aşıklarım

Yorumu gönderen: yıldırım( ), 24.11.2010, 12:14 (UTC):
teşekürler süper olmuşBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
E-mail adresiniz:
Mesajın:

Bir saat içinde 66702 ziyaretçi (135321 klik) buradaydı.
SİTEMİZE HOŞ GELDİNİZ  
   
Reklam  
   
BAYRAĞA KAN VERMEK ŞEREFTİR  
   
HABERLERDEN HABERİNİZ VAR MI ?  
   
GAZETE OKUMAK AYRICALIKTIR...  
   
 
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=